Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang
Công đoàn Việt Nam chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống!                    Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)!                    Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ tỉnh: Triển khai giám sát chuyên đề năm 2022

08:57 24/06/2022

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022, do các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn, làm việc với 7 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 14 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thiện Phú – TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu kết luận cuộc giám sát

Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung như: triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 28/10/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 450/KH-LĐLĐ, ngày 10/11/2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; kết quả thực hiện chủ đề hoạt động năm 2022; công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; tổ chức các phong trao thi đua, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và Đại hội công đoàn các cấp; kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, gắn với công tác cập nhật thông tin đổi thẻ đoàn viên công đoàn;…

Qua đó, hầu hết các đơn vị được giám sát đã chủ động xây dựng báo cáo và chuẩn bị đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Liên đoàn Lao động tỉnh; chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai kịp thời, đạt được những kết quả thiết thực, đặc biệt là thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, tại các buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Đoàn cũng đã trao đổi, kiến nghị các đơn vị cần sớm khắc phục các nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm.

Thời gian giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh diễn ra từ ngày 20/6 đến ngày 27/6/2022./.

Thông Em - Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh: Triển khai giám sát chuyên đề năm 2022