Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

“Linh động cụ thể hóa hoạt động công đoàn phù hợp với đặc thù đơn vị”

08:28 14/01/2022

An Giang - Phải linh động cụ thể hóa hoạt động Công đoàn phù hợp với đặc thù đơn vị để thích ứng nhu cầu tình hình mới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021 tổ chức vào ngày 7.1, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhấn mạnh đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn đáp ứng nhu cầu tình hình mới.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: LT

Theo ông Dũng, năm 2022 thuận lợi và thách thức đan xen nhau, những tác động của dịch COVID-19 đã đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân; Đồng thời đây cũng là năm bản lề, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn vào năm 2023...

Vì vậy theo ông Dũng, cần thay đổi nội dung, phương thức hoạt động một cách linh hoạt hơn để hoạt động Công đoàn thích ứng những đòi hỏi của tình hình mới.

Trước hết, theo ông Dũng, phải hoàn thành chủ đề hoạt động năm 2022 do Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra là: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Dũng (thứ 2 từ trái sang) tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Minh Dũng (thứ 2 từ trái sang) tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: LT

“Vì vậy các cấp Công đoàn, nhất là CĐCS, LĐLĐ cấp huyện... phải linh động xây dựng chương trình hành động thật cụ thể các hoạt động Công đoàn để thích ứng với điều kiện đặc thù đơn vị mình trong tình hình mới”- ông Dũng nhấn mạnh.

Cụ thể, theo ông Dũng, hoạt động Công đoàn khu vực hành chính - sự nghiệp phải khác với Công đoàn khu vực doanh nghiệp. “Thậm chí trong cùng khu vực doanh nghiệp, cũng cần có sự linh động khác nhau”- ông Dũng lưu ý thêm- “Bởi doanh nghiệp Nhà nước thì không thể áp dụng giống với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp tư nhân thì càng không thể giống với doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Tương tự, hoạt động LĐLĐ cấp huyện thì sẽ khác với Công đoàn ngành”. Để làm được điều này, theo ông Dũng, bên cạnh việc không ngừng tăng cường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị bằng nhiều hình thức từ chính quy trường lớp cho đến tự nghiên cứu sách báo, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp...,

Ông Nguyễn Minh Dũng (thứ 2 từ phải sang) trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Minh Dũng (thứ 2 từ phải sang) trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Và quan trọng hơn là từng cán bộ Công đoàn phải sống và làm việc theo quy định pháp luật. Điều này sẽ trực tiếp tạo niềm tin cho đoàn viên, người lao động và cấp ủy, chính quyền.... Qua đó tạo nền tảng vững chắc trong việc đấu tranh có hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Riêng với tổ chức Công đoàn, ông Dũng đề nghị, cần thường xuyên báo cáo tình hình với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các ngành chức năng để có sự chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ hoạt động tốt nhất, đặc biệt là hoạt động thực thi 3 chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.

https://laodong.vn/cong-doan/linh-dong-cu-the-hoa-hoat-dong-cong-doan-phu-hop-voi-dac-thu-don-vi-992760.ldo?zarsrc=10&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=UZTqN6lYGrzwAdPOPlv3MtqiVrvx-neCPNui1N_z7mTlU2DKSgaM16z-95Obha81Et5mKc8evWGnO-13MW

LỤC TÙNG