Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

An Giang: tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Công đoàn giỏi năm 2021

04:40 30/11/2021

 

          Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập huấn nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động tuyên truyền ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, kỹ năng và hiệu quả công tác tuyên truyền của các tuyên truyền viên công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Nhật Tiến vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Công đoàn giỏi năm 2021.

Theo đó, Hội thi được phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là tuyên truyền viên công đoàn ở các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Thời gian dự kiến bắt đầu ngày 15/11 (nhận bài thi viết) đến ngày 20 - 22/12/2021 (diễn ra vòng chung kết).

           Các thí sinh tham gia dự thi phải trải qua 02 vòng thi, bao gồm:

          Vòng sơ khảo thi viết (soạn đề cương): người dự thi chọn một (hoặc một phần) nội dung trong các chủ đề: Nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 01/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang; Chương trình hành động số 1979/CTr-LĐLĐ, ngày 19/5/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2025; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động (Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012); Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Chương trình hành động của các cấp công đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Trong đó, khuyến khích người dự thi có nội dung liên hệ thực tiễn tại công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

          Vòng chung kết thi thuyết trình: Người dự thi thuyết trình trực tiếp về nội dung bài viết, có sử dụng trình chiếu slide; và trả lời câu hỏi ứng xử liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và các kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền miệng.

          Kết quả xếp giải của thí sinh là trung bình điểm của 03 nội dung thi: gồm soạn đề cương (hệ số 2), thuyết trình (hệ số 3) và trả lời câu hỏi ứng xử (hệ số 1)

          Những thông tin cần biết về Hội thi Tuyên truyền viên Công đoàn giỏi năm 2021 được truy cập tại website Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, địa chỉ: https://ldld.angiang.gov.vn và Fanpage Công đoàn An Giang.

 
 
 
 
 
 

Dục Thanh