Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật ATGT trong ĐV, CNVCLĐ" năm 2021

08:46 22/11/2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021 diễn ra từ 7 giờ ngày 18/11/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/11/2021.

       Nhằm đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh triển khai Cuộc thi trực tuyếnTìm hiểu kiến thức pháp luật về An toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh An Giang năm 2021”. Cụ thể như sau: (link cuộc thi: https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phapluat-giao-thong-trong-cnvcld-nam-2021-19748)

Đính kèm Kế hoạch và thể lệ cuộc thi

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về