Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn Việt Nam phải có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp

08:28 12/01/2022

Đó là một nội dung chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII, sáng nay (11/01/2022) tại điểm cầu trực tuyến Hà Nội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: cuocsongantoan.vn

Đánh giá về hoạt động công đoàn năm 2021, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, tính mạng và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tác động đến đời sống của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh khó khăn đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng, linh hoạt điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi của công nhân lao động, sát cánh cùng người lao động, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc; đồng thời có nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, từ tham gia xây dựng, đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động bằng nguồn tài chính công đoàn và nguồn vận động xã hội hoá với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng ghi nhận việc Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tổ chức thành công Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” với kết quả vượt 300% so với mục tiêu đề ra; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

“Vai trò của tổ chức Công đoàn cùng với tinh thần chủ động, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn đã đóng góp vào kết quả chung của cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, được người lao động, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị - xã hội đánh giá, ghi nhận. Đó thực sự là điều rất đáng trân trọng, vui mừng và tự hào. Qua khó khăn, hình ảnh, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết” - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm về đích trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tổ chức Công đoàn Việt Nam tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong hoạt động công đoàn, cụ thể hoá các nội dung của Văn kiện Đại hội về xây dựng giai cấp công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Trong đó, phát triển tổ chức và đoàn viên phải xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt, trước thách thức rất lớn khi nước ta thực hiện cam kết quốc tế, đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam.

“Tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Cùng với đó là chú trọng làm tổt công tác tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động; quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải phù hợp với từng loại hình và từng đối tượng, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh, qua đó góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên thì mỗi cấp công đoàn và mỗi cán bộ công đoàn phải nhận thức đầy đủ yêu cầu của tình hình mới, phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp thực tế, có tính khả thi cao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

http://www.congdoan.vn/tin-tuc/phat-trien-doan-vien-xay-dung-to-chuc-cong-doan-508/cong-doan-viet-nam-phai-co-mat-som-nhat-hieu-qua-nhat-la-to-chuc-dai-dien-tot-nhat-va-lon-nhat-cho-nguoi-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-628242.tld

BAN TUYÊN GIÁO (congdoan.vn)