Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Lan tỏa hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa trở thành khát vọng phát triển quê hương, đất nước

01:24 24/11/2021

Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 là một trong những sự kiện quan trọng, để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam thành đồng tổ quốc. Là một trong những cơ sở thực tiễn để Đảng ta đưa ra những quyết sách đúng đắn dẫn dắt Nhân dân đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, dành độc lập tự do và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa góp phần cho đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tinh thần quật khởi, khí thế sôi sục đấu tranh của Nhân dân ta trong ngày tháng hào hùng ấy vẫn in đậm trong trái tim bao thế hệ, mà mỗi khi nhắc lại, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm tự hào.


Nam-ky-khoinghia.jpg

Trước chuyển biến mau lẹ của tình hình trong nước và quốc tế khi chiến tranh thế giới lần II bùng nổ (1939), Đảng ta đã kịp thời chuyển hướng chiến lược, đặt nhiệm vụ "phản đế" - giải phóng dân tộc lên trên hết, gấp rút quá trình chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 tháng 11/1939, Xứ ủy Nam Kỳ đã chủ động, quyết đoán cao trong xác định chủ trương, chuẩn bị và xây dựng kế hoạch khởi nghĩa. Rạng sáng 23/11/1940, cả Nam Kỳ rung chuyển dưới sức mạnh bão nổi của quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định: "Trong phong trào chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ, kể từ sau cuộc khởi nghĩa của anh hùng Trương Định, đây là lần đầu tiên nhân dân vùng lên, tiến hành cuộc "động binh" quy mô lớn chưa từng có, mức độ quyết liệt nhất với hào khí ngất trời và tinh thần chiến đấu ngoan cường, quật khởi. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ mang tính chất của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tính chất nhân dân rộng rãi, sâu sắc".

Vì nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, khởi nghĩa Nam Kỳ chưa đi tới thắng lợi cuối cùng, bị thực dân Pháp đàn áp hết sức dã man, dìm trong bể máu. Bao chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống, lực lượng nòng cốt cách mạng tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, không vì thế mà phong trào cách mạng bị thoái trào, những bài học kinh nghiệm xương máu được đúc rút, xem là bước tập dượt quan trọng để làm nên thắng lợi lịch sử cho Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đó là bài học về ý Đảng lòng dân, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn; về lãnh đạo và tổ chức lực lượng cách mạng, tổ chức quần chúng rộng khắp; về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành dũng cảm, tiên phong, gương mẫu" và quan trọng nhất là bài học về thời cơ cách mạng: Phải dự báo chính xác về thời gian xuất hiện và hình thái lộ diện của thời cơ; chuẩn bị sẵn sàng đón thời cơ, không nóng vội khi thời cơ chưa tới.

Ngày nay, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của Khởi nghĩa Nam Kỳ tiếp tục được Ðảng bộ và nhân dân các tỉnh, thành Nam kế thừa, phát huy trong quá trình xây dựng quê hương giàu đẹp, đưa Nam Bộ thành đồng trong kháng chiến trở thành vùng kinh tế phát triển năng động, toàn diện, đổi mới sáng tạo, giàu bản sắc; trở thành khu vực tiên phong trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Kể từ đầu năm 2021 đến nay, cùng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nỗ lực to lớn của đồng bào và chiến sĩ cả nước, Ðảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh, thành Nam Bộ đã vượt mọi khó khăn, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đây là những minh chứng rõ ràng, sinh động về sự tỏa sáng tinh thần đoàn kết, sức mạnh, bản lĩnh và ý chí, truyền thống tương thân, tương ái, nhân văn, nghĩa tình của đồng bào Nam Bộ nói chung và quê hương An Giang nói riêng.

Hơn 80 năm qua, Khởi nghĩa Nam kỳ vẫn mãi là trang sử oanh liệt của miền Nam "đi trước về sau" trên suốt chặng đường cách mạng của đất nước. Hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa vẫn luôn không ngừng được hun đúc và tỏa sáng qua các thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh to lớn góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng miền nam và cả nước, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chúng ta có trách nhiệm lan tỏa tinh thần, ý chí và hào khí đó trở thành khát vọng phát triển quê hương, đất nước; phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và truyền thống anh hùng của Nam Bộ thành đồng, trở thành động lực và nguồn lực to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội; biến sự kiên cường, thông minh, gan dạ trong chiến đấu trở thành bản lĩnh kiên trì, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, hết mực trung thành với Ðảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân./.

https://www.angiang.dcs.vn/Lists/ChinhTri/DispForm.aspx?ID=210&InitialTabId=Ribbon.Read

Ngọc Hân (www.angiang.dcs.vn)