Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang
Công đoàn Việt Nam chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống!                    Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)!                    Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Nhiều mô hình hay được triển khai từ phong trào thi đua “Văn hóa công sở” tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

03:23 16/06/2022

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua văn hóa công sở” được xem là một trong những phong trào thi đua thiết thực được công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng quan tâm triển khai trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trường. Qua 03 năm, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay của các tập thể - tổ Công đoàn trường.

Đại diện Tổ công đoàn Khoa Nhà nước và pháp luật trao quà ủng hộ Trung tâm giáo dục Trẻ mồ côi và Người già neo đơn tỉnh

CĐCS đã phối hợp cùng chính quyền xây dựng và ban hành nhiều văn bản có liên quan như: Quy định về tiêu chuẩn đạo đức của viên chức, người lao động; Nội quy cơ quan; Kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua: thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”, thi đua “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”,  thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và gần đây là phát động đợt thi đua đặc biệt “Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)”.

Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, học viên quy định về ứng xử văn hóa (các chuẩn mực ứng xử) như: ứng xử với đồng nghiệp; ứng xử với cấp trên; ứng xử với cấp dưới; ứng xử với học viên; ứng xử trong quan hệ công tác, trong công việc, trong phục vụ,... Đồng thời, lồng ghép việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị gắn với thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) trong cán bộ, công chức, viên chức, qua đó đã có tác động tích cực đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tại trường.

Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay mang ý nghĩa thiết thực cho đơn vị tại các tổ Công đoàn. Điển hình: Tổ công đoàn Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu xây dựng đã thực hiện mô hình "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở từng vị trí công việc của cán bộ, đảng viên, quần chúng; “Cán bộ, viên chức hành chính làm việc đúng giờ", tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, tiết kiệm chi phí đưa đón giảng viên, qua đó mỗi năm tiết kiệm chi tiêu ngân sách của Trường khoảng 150 triệu đồng. Tổ công đoàn Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học với mô hình “Làm việc có kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao”, mô hình “Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên trì thực hiện quy chế, quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện và Ban Giám hiệu Trường”; “Làm việc thiết thực, hiệu quả, tận tụy trong công việc, xem người học là nội dung trọng tâm cần được phục vụ”. Tổ công đoàn Khoa Nhà nước và Pháp luật với mô hình: “Chăm lo cho trẻ em và người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang”. Tổ công đoàn Khoa Lý luận cơ sở xây dựng và thực hiện mô hình “Giảng viên lên lớp đúng giờ”. Sưu tầm các bài viết, tranh, ảnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập hợp thành một bộ tư liệu treo tại Thư viện để giảng viên nghiên cứu học tập và làm theo Bác.

Đối với Ban Công tác Dân vận của Trường đã nghiên cứu triển khai hiệu quả mô hình Dân vận khéo "Xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trong tỉnh", qua đó trung bình mỗi năm vận động viên chức, người lao động và học viên đóng góp xây 01 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50.000.000 đồng và mô hình "Viên chức, người lao động thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt", "Công chức, viên chức không nhận phong bì của học viên".

Đại diện Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành CĐCS Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao tặng Nhà đại đoàn kết năm 2020 tại xã An Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang

Song song đó, hằng năm Ban Vận động Xây dựng đời sống văn hóa cơ quan còn phối hợp Công đoàn cơ sở triển khai kế hoạch thực hiện 5 tiêu chuẩn xây dựng Cơ quan văn hóa gắn với mục tiêu của Trường nâng cao văn hóa công vụ góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ viên chức, người lao động; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao phó.

Có thể nói, Phong trào thi đua văn hóa công sở tại trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng hình ảnh người giảng viên, viên chức, lao động trường chính trị gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện. Cùng đó, phong trào còn tác dụng gắn kết việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế... Và xây dựng được môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự, góp phần thay đổi về nhận thức đã dẫn đến thay đổi hành vi giao tiếp gắn với các chuẩn mực đạo đức của người giảng viên, viên chức trong trường chính trị mang tên Bác Tôn kính yêu. Đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc trong hoạt động của các khoa, phòng và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường./. 

 

Mỹ Hoa - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Nhiều mô hình hay được triển khai từ phong trào thi đua “Văn hóa công sở” tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng