Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

An Giang được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long năm 2022

02:06 29/11/2021

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

          Chiều ngày 26/11, LĐLĐ tỉnh Long An chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, phụ trách cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh ĐBSCL và các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, Trưởng các Ban nghiệp vụ và đồng chí phụ trách công tác thi đua 12 LĐLĐ tỉnh. Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

          Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2021. Theo đó, mặc dù năm 2021 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, LĐLĐ 12 tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu do TLĐ giao như: phát triển mới 98.422 đoàn viên, đạt tỷ lệ 132%, thành lập 149 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên, đạt tỷ lệ 128%; bồi dưỡng, giới thiệu 16.900 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, đạt tỷ lệ 117%; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 12.340/11.940 cán bộ công đoàn CĐ chủ chốt cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 103%; thành lập mới 154/104 Ban Nữ công quần chúng ở CĐCS khu vực ngoài nhà nước, đạt tỷ lệ 148%; có 332/163 doanh nghiệp của 12 tỉnh ký kết mới thỏa ước Lao động tập thể, đạt tỷ lệ 204%; 468/227 CĐCS doanh nghiệp thương lượng điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên cao hơn 15.000 đồng, đạt tỷ lệ 206%...  Đáng nói, có gần 30.000 sáng kiến tham gia chương trình Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động. Qua đó, có 64 cá nhân tiêu biểu được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo, nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”...

          Hội nghị cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19"; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động; chú trọng và thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung và giải pháp nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tập trung thu đoàn phí, thu kinh phí công đoàn; tăng cường thu kinh phí CĐ đối với những DN chưa thành lập tổ chức công đoàn…

          Dịp này, LĐLĐ tỉnh An Giang đại diện Cụm thông qua dự thảo bản giao ước thi đua năm 2022 để tiến tới thống nhất và ký giao ước thi đua năm 2022. Hội nghị cũng đã bầu LĐLĐ tỉnh An Giang làm Cụm trưởng; LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm Cụm phó Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022./.

Thanh Thúy