Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ GIỚI

Các cấp công đoàn tỉnh: hướng tới Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

02:00 30/11/2021

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa ban hành Công văn số 2260/LĐLĐ về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh An Giang năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Để các hoạt động Tháng hành động năm 2021 được tổ chức hiệu quả, thiết thực, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019, Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới… Bên cạnh, tăng cường  các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột…

Tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; các trang thông tin điện tử, báo điện tử, các kênh mạng xã hội như: facebook, zalo, tik tok…;

Tháng hành động được triển khai từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021./.

Mỹ Hạnh - TGNC