Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CHĂM LO BẢO VỆ

Công đoàn An Giang: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

08:24 17/11/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Civid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư (từ ngày 27/4/2021).

Ảnh: Tổ kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện An Phú

Từ ngày 02/11 đến ngày 19/11, Tổ Kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra 14 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các đơn vị đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ của cấp mình để triển khai đến các công đoàn cơ sở trực thuộc; việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động được kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, thủ tục; công khai, dân chủ.

Tuy nhiên, còn một số ít đơn vị vẫn chưa tập hợp đầy đủ thủ tục kèm theo, qua đó Tổ kiểm tra, giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã kịp thời góp ý, kiến nghị đơn vị khắc phục./.

 

Thông Em