Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Đại hội X Công đoàn An Giang: Đoàn kết, quyết tâm, vững tin trên chặng đường mới

02:55 13/03/2018

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội Công đoàn (ĐH CĐ) tỉnh lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hành động, sáng tạo”, ĐH tập trung đánh giá tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2013-2018; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2018 -2023. ĐH đã thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ khoá IX trình ĐH X CĐ tỉnh; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) trình ĐH XII CĐ Việt Nam.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá X ra mắt đại hội. Ảnh: THANH HÙNG

ĐH đã phát huy tinh thần dân chủ, tín nhiệm, bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 39 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tiêu biểu cho lực lượng đoàn viên, CNVC-LĐ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2018-2023, CĐ các cấp phấn đấu: thành lập CĐ cơ sở ở 100% doanh nghiệp (25 LĐ trở lên), 100% CĐ cấp trên cơ sở hàng năm xếp loại tốt, 100% cán bộ CĐ chuyên trách; 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH CĐ các cấp được tập huấn về bình đẳng giới; xây dựng, sửa chữa ít nhất 500 căn nhà “Mái ấm CĐ”…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và các cấp CĐ trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, quyết tâm biến Nghị quyết ĐH thành hành động cụ thể, thiết thực trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ.

Trước mắt, nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII.

Phát biểu tại ĐH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của LĐLĐ tỉnh khá toàn diện ở nhiều mặt công tác, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, CĐ thể hiện tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội và là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với CNVC-LĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, giải đáp về những trăn trở, đóng góp và kỳ vọng của đoàn viên tại ĐH, như: nhu cầu nhà ở, cơ sở vui chơi, giải trí; tạo việc làm tại chỗ, cung cấp LĐ có tay nghề và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; tiếp tục duy trì Quỹ tương trợ ngành giáo dục; công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp vi phạm về thực hiện ký kết hợp đồng LĐ, bảo hiểm, chế độ chính sách đối với LĐ nữ…

“Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những tâm huyết của đoàn viên, CNVC-LĐ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách, hướng đến mục đích không ngừng được cải thiện và nâng cao đời sống, thu nhập của người LĐ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời nhắn nhủ các đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và công nhân LĐ phải tự phấn đấu, nỗ lực học tập nhiều hơn, không ngừng rèn luyện để trở thành những cán bộ, công chức, viên chức tốt, những người thợ giỏi, những công nhân có tay nghề cao, có tác phong LĐ công nghiệp, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, nội quy LĐ của doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ mới, LĐLĐ tỉnh thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, sáng tạo, hành động, trách nhiệm; nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người LĐ, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh nhà”.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, BCH sẽ tập trung một số giải pháp trọng tâm như: tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người LĐ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và người LĐ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Nguồn: baoangiang.com.vn