Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

28/01/2022

Tông liên đoàn lao động Việt Nam

12/01/2022 Chi tiết

12/01/2022 Chi tiết

26/11/2021 Chi tiết

25/11/2021 Chi tiết

01/11/2021 Chi tiết

29/10/2021 Chi tiết

20/09/2021 Chi tiết

06/09/2021 Chi tiết

25/08/2021 Chi tiết

16/08/2021 Chi tiết