Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

28/01/2022

Công tác Nữ công và giới

23/01/2022 Chi tiết

23/01/2022 Chi tiết

21/01/2022 Chi tiết

19/01/2022 Chi tiết

25/12/2021 Chi tiết

06/12/2021 Chi tiết

30/11/2021 Chi tiết

29/10/2021 Chi tiết

21/10/2021 Chi tiết

21/10/2021 Chi tiết