Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
văn bản mới ban hành
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
935/LĐLĐ

V/v tuyên truyền các chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn năm 2017

14/07/2017
205/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"

17/08/2017
34/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn Thực hiện mua BHYT cho người thân của đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn thuộc các xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới

06/08/2017
1249/CTr-TLĐ

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

02/08/2017
32/KH-TLĐ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

01/08/2017
Nghị quyết

Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

12/07/2017
953/LĐLĐ

V/v nộp kinh phí điều tiết theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

27/07/2017
981/QĐ-LĐLĐ

Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh An Giang

21/07/2017
24/KH-TLĐ

Kế hoạch tuyên truyền về Công đoàn vị lợi ích đoàn viên và Thiết chế công đoàn

05/07/2017
182/CTr-LĐLĐ

Chương trình xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn tỉnh

23/06/2017
187/CTr-LDLD

Chương trình Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn khu vự ngoài Nhà nước Giai đoạn 2017-2020

06/07/2017
966/CTr-TLĐ

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

20/06/2017
908/LĐLĐ

V/v thực hiện bảng điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS, nghiệp đoàn sửa đổi, bổ sung 2017

23/06/2017
153/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh An Giang lần 28 năm 2017

23/06/2017
178/KH-LĐLĐ

Kế hoạch về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với thân nhân hộ gia đình đoàn viên CNVCLĐ khó khăn thuộc các xã thực hiện kế hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

15/06/2017
889/LDLD

V/v Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Phụ nữ

13/06/2017
878/LĐLĐ

V/v Tăng cường các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT

06/06/2017
174/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2017

05/06/2017
173/KH-LĐLĐ

Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017

05/06/2017
32/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"

02/06/2017