Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
văn bản mới ban hành
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
217/TLĐ

Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 09C/NQ-bch của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về "Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu Công nghiệp, khu chế xuất"

22/02/2017
132/KH-LĐLĐ

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động các cấp công đoàn năm 2017

20/02/2017
21/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

20/02/2017
681/QĐ-LĐLĐ

Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh An Giang

17/02/2017
680/QĐ-LĐLĐ

Quyết định V/v ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp trong hệ thống công đoàn tỉnh An Giang

17/02/2017
499-CV/BTGTU

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

17/02/2017
171/HD-TLĐ

Hướng dẫn một số nội dung hoạt dộng trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017

17/02/2017
177/TLĐ

V/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

17/02/2017
131-KH-LDLD-2017

Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017

17/02/2017
20/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

14/02/2017
112/TB-LĐLĐ

Thông báo V/v phúc tra cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016

14/02/2017
134/HD-TLĐ

Hướng dẫn Công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

07/02/2017
132/HD-TLĐ

Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

07/02/2017
11-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ

07/02/2017
123/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2018-2023

26/12/2016
Lời kêu gọi

Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ đồng bào miền Trung

20/10/2016
52/KH-TLĐ

Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

28/11/2016
1522/TLĐ

V/v Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII CĐVN theo đúng nhiệm kỳ

04/10/2016
117/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết sum vầy 2017"

02/12/2016
564/LĐLĐ

V/v chấm điểm phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"

02/12/2016