Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang
Công đoàn Việt Nam chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống!                    Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)!                    Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
văn bản mới ban hành
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
702/HD-TLĐ

Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân

12/05/2017
891/QĐ-LĐLĐ

Quyết định V/v ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn tỉnh An Giang

11/05/2017
27-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội

05/05/2017
29/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn Hoạt động cụm, Khối thi đua trong hệ thống công đoàn

11/05/2017
811/LĐLĐ

V/v treo băng ron hưởng ứng Tháng công nhân năm 2017

11/05/2017
816/LĐLĐ

V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động UBKT 5 tháng đầu năm 2017

12/05/2017
28-HD-LDLD

Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở

10/05/2017
698/UBND-KTTH-2017

V/v quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

03/05/2017
782/LĐLĐ

V/v đăng ký thời gian tổ chức đại hội và hội nghị

26/04/2017
151/kh-ldld

Kế hoạch tổ chức thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

26/04/2017
10c/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
10b/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
452/HD-TLĐ

HƯỚNG DẪN Một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp

05/04/2017
745/LĐLĐ

V/v hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo định kỳ hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ

03/04/2017
24/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của UBKT Công đoàn các cấp

04/04/2017
136/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2017

02/03/2017
135/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

02/03/2017
214/TLĐ

V/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

21/02/2017
217/TLĐ

Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 09C/NQ-bch của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về "Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu Công nghiệp, khu chế xuất"

22/02/2017
132/KH-LĐLĐ

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động các cấp công đoàn năm 2017

20/02/2017