Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
Văn bản Tổng liên đoàn
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
782/TLĐ

V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và đối tác Phúc lợi cho đoàn viên

24/05/2017
781/TLĐ

V/v triển khai thỏa thuận với Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon co.op)

24/05/2017
707/TLĐ

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

15/05/2017
702/HD-TLĐ

Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân

12/05/2017
10c/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
10b/NQ-TLĐ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

12/01/2017
452/HD-TLĐ

HƯỚNG DẪN Một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp

05/04/2017
214/TLĐ

V/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

21/02/2017
217/TLĐ

Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 09C/NQ-bch của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về "Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu Công nghiệp, khu chế xuất"

22/02/2017
171/HD-TLĐ

Hướng dẫn một số nội dung hoạt dộng trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017

17/02/2017
177/TLĐ

V/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

17/02/2017
134/HD-TLĐ

Hướng dẫn Công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

07/02/2017
132/HD-TLĐ

Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

07/02/2017
Lời kêu gọi

Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ đồng bào miền Trung

20/10/2016
52/KH-TLĐ

Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

28/11/2016
1522/TLĐ

V/v Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII CĐVN theo đúng nhiệm kỳ

04/10/2016
41/KH-TLĐ

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017

04/10/2016