Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang
Công đoàn Việt Nam chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống!                    Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)!                    Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
Văn bản Đảng - Địa phương
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
773/UBND-KGVX, ngày 27/7/2021

Công văn của UBND tỉnh An Giang về Tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

27/07/2021
1022-CV/TU

V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dich Covid-19

31/03/2020
726/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa ban tỉnh An Giang trong giai đoạn cao điểm

31/03/2020
62-KH/TU

Kế hoạch về định hướng xây dựng chính sách công nghiệp Tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

31/07/2018
48-HD/TGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

06/09/2017
Nghị quyết

Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

12/07/2017
624-CV/BTGTU

V/v Sinh hoạt nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm"

23/05/2017
27-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội

05/05/2017
698/UBND-KTTH-2017

V/v quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

03/05/2017
499-CV/BTGTU

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

17/02/2017
11-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ

07/02/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>