Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Xem với cỡ chữ: A- A A+
LĐLĐ An Giang: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội Công đoàn An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 11//5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thiện Phú – TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tham gia giới thiệu nhân sự

Tham gia và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Trưởng, phó các ban nghiệp vụ và tương đương cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và trình xin ý kiến Hội nghị về dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (gọi tắt là Đề án) và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, nhất là về dự kiến số lượng, thành phần cơ cấu, tỷ lệ số dư.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận một cách dân chủ, công khai, khách quan. Qua đó, đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao với dự thảo Đề án và kết quả kiểm phiếu các bước, tỷ lệ tín nhiệm của đại biểu đối với nhân sự tái cử đều đạt từ 97% trở lên./.

Thông Em – Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 

Lượt xem: 18