Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Xem với cỡ chữ: A- A A+
Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ tỉnh: Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2023

Chiều 03/02, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đảng viên, người lao động Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ tỉnh đã lắng nghe đồng chí Hồ Thanh Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề năm 2023).

Đồng chí Hồ Thanh Trường khẳng định: Đây là bước đệm để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của đảng viên, CBCC, người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là chuyên đề năm 2023 của Tỉnh về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của chi bộ, ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và từng đảng viên, CBCC, người lao động.

            Cùng với việc triển khai Chuyên đề năm 2023, đồng chí Hồ Thanh Trường còn quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, nhất là các quy định về trách nhiệm nêu gương và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, Chương trình hành động số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đảng viên, CBCC, người lao động trong toàn đảng bộ./.

Đồng chí Hồ Thanh Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Hoàng Nhã

Lượt xem: 0