Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Năm Vì Lợi Ích Đoàn Viên Công Đoàn

06/12/2017 Chi tiết

18/09/2017 Chi tiết

26/06/2017 Chi tiết

21/06/2017 Chi tiết

12/06/2017 Chi tiết

31/05/2017 Chi tiết

22/05/2017 Chi tiết

16/05/2017 Chi tiết

11/05/2017 Chi tiết
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>