Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/06/2020 Chi tiết

17/12/2019 Chi tiết

29/10/2019 Chi tiết

17/09/2019 Chi tiết

13/08/2019 Chi tiết

13/08/2019 Chi tiết

31/05/2019 Chi tiết

17/05/2019 Chi tiết

22/04/2019 Chi tiết

21/03/2019 Chi tiết