Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Các Chương trình ưu đãi cho Đoàn Viên Công Đoàn

09/09/2019 Chi tiết

24/01/2018 Chi tiết

09/10/2017 Chi tiết

09/10/2017 Chi tiết

09/10/2017 Chi tiết

03/10/2017 Chi tiết

11/09/2017 Chi tiết