Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

04:31 26/02/2021

Sáng ngày 26/02/2021, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 với hình thức trực tuyến. Đồng chí Trương Thị Tuyết Như - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh - Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật đến dự. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động ngành TT&TT năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động ngành TT&TT năm 2021. Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2018 -2023. Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 và dự kiến kế hoạch 2021; Báo cáo tài chính Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020, kế hoạch sử dụng kinh phí 2021. Quy chế thực hiện dân chủ tại Sở TT&TT. Quy chế thực hiện chi tiêu nội bộ sở TT&TT năm 2021. Giao ước thi đua năm 2021. Báo cáo kết quả thi đua năm 2020 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 trong CCVC Sở Thông tin và Truyền thông; Bản đăng ký thi đua của CĐCS năm 2021…Hội nghị đã tiến hành Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022, với 03 thành viên.

Hội nghị tiếp thu, giải trình thỏa đáng các ý kiến đóng góp của CCVC, NLĐ, nhất là vấn đề liên quan đến thu, chi trong quy chế chi tiêu nội bộ; việc chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị; hỗ trợ chế độ bảo hiểm, tham quan, nghỉ mát hàng năm cho CCVC, người lao động…

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành thông tin và truyền thông đạt được trong năm 2020, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, mỗi công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy hết khả năng, thế mạnh của mình, không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Tai hội nghị đại diện Ban Chấp hành CĐCS đã ký kết giao ước thi đua với Ban Giám đốc Sở về các chỉ tiêu đăng ký thi đua 2021 của lực lượng cán bộ, đoàn viên. Đồng thời, Ban Giám đốc cũng đã ký kết giao ước thi đua với các lãnh đạo phòng chuyên môn cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2021.

DHV