Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ tỉnh: Làm việc định kỳ với các khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh

07:51 20/02/2020

Từ ngày 14/2 đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có các buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo CĐCS các Khối thi đua trực thuộc. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì các buổi làm việc.

Ảnh: Làm việc định kỳ giữa LĐLĐ tỉnh với CĐCS khối thi đua

Tại buổi làm việc, thành viên từng khối thi đua đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh về tình hình hoạt động của CĐCS, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong năm qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ tỉnh một số nội dung nhằm nâng chất hoạt động CĐCS, hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Phú chia sẻ những khó khăn và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong BCH CĐCS đối với hoạt động của đơn vị và công đoàn. Qua đó, tiếp thu các ý kiến đề xuất của cơ sở, giao các ban nghiệp vụ nghiên cứu, tham mưu nhằm cải thiện, nâng chất hoạt động Công đoàn ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CĐCS hoạt động.

Năm 2020, có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”… LĐLĐ tỉnh đề ra nhiều kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động và thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như: khám tầm soát sức khỏe và tham quan học tập kinh nghiệp với mục tiêu ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; tiếp tục ký kết mới và nâng chất chương trình ưu đãi giảm giá cho đoàn viên; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 gắn với Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Qua đó, LĐLĐ tỉnh đề nghị các CĐCS cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của thủ trưởng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho các hoạt động của Công đoàn. Gắn kết, phát huy mối quan hệ giữa các thành viên trong khối, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động, triển khai các chương trình, kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và khối thi đua để mô hình hoạt động khối phát huy hiệu quả. Chủ động quan tâm xây dựng kế hoạch hoạt động, đăng ký công trình, phần việc mang dấu riêng của khối và của CĐCS nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công trình, phần việc chào mừng Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội dung chương trình ưu đãi giảm giá cho đoàn viên, tăng cường nắm tâm tư, tình cảm của đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng… Thường xuyên liên hệ các ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ tốt hơn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Mỹ Hạnh - VP