Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

280 cán bộ công đoàn thành phố Châu Đốc tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

01:42 18/10/2019

Ngày 16/10, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn cho 280 học viên cán bộ kiểm tra, nữ công các CĐCS, NĐ và Trưởng ban thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

 

Tại lớp tập huấn, các đồng chí Trưởng, Phó các ban chuyên môn thuộc LĐLĐ tỉnh đã triển khai các chuyên để như: công tác kiểm tra công đoàn cơ sở, công tác nữ công công đoàn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ CĐCS, NĐ, Trưởng ban thanh nhân dân nắm vững các nguyên tắc cơ bản, các điểm mới trong hoạt động công đoàn và hoạt động giám sát; đồng thời, góp phần nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra./.

Thanh Hùng