Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện An Phú: kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2018

04:05 29/11/2018

Sáng ngày 29/11, Ban Chỉ đạo “Phong trào TDĐKXDĐSVH” huyện An Phú do đồng chí Lý Thị Tuyết Trinh, Trưởng Phòng Văn hóa, Phó Ban Chỉ đạo phong trào, trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra phong trào xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2018 của xã Đa Phước. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có Phó Chủ UBND xã Nguyễn Hoàng Anh cùng một số thành viên.

Ảnh. Buổi kiểm tra

Trong năm 2018, xã Đa Phước đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo “Phong trào TDĐKXDĐSVH” huyện An Phú về xây dựng “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Ngoài ra, thực hiện việc đăng ký vào đầu năm theo đúng hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; tổ chức có hiệu quả các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; phong trào văn nghệ - thể dục thể thao được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ… góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018.

Ngoài việc nghe báo cáo của đơn vị, Đoàn kiểm tra còn tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng danh hiệu “Cơ quan văn hóa”. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao kết quả xây dựng Cơ quan văn hóa của đơn vị như: hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu, nội dung báo cáo thuyết minh các tiêu chí xây dựng “Cơ quan văn hóa” đầy đủ, phong phú. Bên cạnh, Đoàn cũng gợi ý một số biện pháp để đơn vị thực hiện phong trào tốt hơn trong thời gian tới.

Dự kiến Đoàn phúc tra sẽ làm việc với 30 cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong thời gian từ ngày 28/11 đến ngày 21/12/2018.

Văn Minh