Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ GIỚI

Châu Thành: 100 cán bộ Công đoàn huyện tham dự buổi tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ và nói chuyện chuyên đề Bình đẳng giới

11:14 21/09/2020

 

Trong 02 ngày, 17 - 18/9, LĐLĐ huyện phối hợp với Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức 02 buổi tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ và nói chuyện chuyên đề bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự buổi tuyên truyền có đồng chí Trần Đặng Hồng Phước, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Tại các buổi tuyên truyền, 100 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc huyện được nghe Thạc sĩ tâm lý Trần Thị Huyền, Phó bộ môn Tâm lý học trường Đại học An Giang chia sẻ một số phương pháp giáo dục con thời hiện đại; kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và được cấp phát các tờ rơi với thông tin công tác bình đẳng giới.

Qua đó, đã trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng và phương pháp cho các bậc cha mẹ về phương pháp giáo dục con thời hiện đại; cũng như nhiều kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về giới, pháp luật bình đẳng giới nhằm xóa bỏ dần phân biệt đối xử về giới, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình./.

Huỳnh Vân