Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ GIỚI

Tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

03:53 10/12/2019

Sáng ngày 09/12/2019, Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, cho trên 120 học viên là Trưởng ban và các đồng chí phụ trách công tác nữ công ở các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên. Lớp tập huấn do giảng viên Trần Thị Huyền – Thạc sĩ Tâm lý, Phó bộ môn Tâm lý học, trường Đại học An Giang báo cáo với nội dung khái quát về giới tính và giới; định kiến giới và phân biệt đối xử về giới; đồng thời, đi sâu phân tích 3 nguyên tắc cơ bản của Luật bình đẳng giơi; lồng nghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; bên cạnh đó, cũng thông tin tóm tắt về nhu cầu thực tiễn và nhu cầu chiến lược về giới hiện nay.

Chiều cùng ngày tại Hội trường thị xã ủy Tân Châu, Liên đoàn Lao động Thị xã tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Bình đẳng giới và kỹ năng làm cha mẹ”, cho trên 300 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham dự. Tại buổi nói chuyện, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thị xã có điều kiện trao đổi trực tiếp với diễn giả về các nội dung, cách thức và biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng làm cha mẹ và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2019.

Tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng làm cha me tại Tx. Tân Châu

Tập huấn về công tác bình đẳng giới cho cán bộ nữ công công đoàn tại huyện Tịnh Biên

Thiên Trang - Minh Triều