Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020                    Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết                    Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn An Giang Kết quả hoạt động năm 2019 ghi dấu những con số ấn tượng

10:59 09/12/2019

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu truyền thống vẻ vang qua 90 năm thành lập và phát triển (28/7/1929 – 28/7/2019) của tổ chức Công đoàn, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ (2018-2023). Theo đó, tổ chức Công đoàn An Giang đã nỗ lực, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng những cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả trong thực tế, thể hiện cụ thể qua những con số rất ấn tượng, đều đạt và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Ảnh: Đ/c Võ Thị Ánh Xuân, UV BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy và đ/c Nguyễn Thiện Phú, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng logo Công đoàn tri ân các đồng chí nguyên cán bộ công đoàn qua các thời kỳ tại Lễ kỷ niệm

Phát triển mới 5.529 đoàn viên, đạt tỷ lệ 120% so chỉ tiêu TLĐ giao

Tập trung nguồn lực, tìm mọi giải pháp để phát triển, thu hút lực lượng lao động tự nguyện gia nhập vào tổ chức Công đoàn. Kết quả, năm 2019 Công đoàn An Giang đã phát triển đoàn viên được 5.529 đoàn viên, đạt tỷ lệ 120% so với chỉ tiêu TLĐ giao. Cập nhật phần mền quản lý đoàn viên theo chỉ tiêu TLĐ giao thực hiện được 51.000/99.290 đoàn viên, đạt tỷ lệ 51,3%. Thành lập công đoàn cơ sở (đủ điều kiện là từ 25 lao động trở lên), được 05/05 CĐCS có từ 25 lao động, thành lập được 03 CĐCS có dưới 25 lao động. Tổng số, thành lập được 8 CĐCS, đạt 160% so với tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hỗ trợ 121 căn Mái ấm công đoàn, đạt tỷ lệ 302% so chỉ tiêu TLĐ giao

Xây dựng, cất mới, sữa chữa “Mái ấm Công đoàn” vượt chỉ tiêu TLĐ giao Quỹ Xã hội Công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ 121 căn (cất mới 87 căn, sửa chữa 34 căn) đạt 302% so chỉ tiêu Tông Liên đoàn giao (40 căn), tổng số tiền hỗ trợ trên 4 tỷ 160 triệu đồng. Thăm hỏi, trợ cấp ốm đau cho gần 6.600 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền trên 02 tỷ 495 triệu đồng, bảo lãnh vay tín chấp cho 514 trường hợp với số tiền 29 tỷ 260 triệu đồng.

Thu kinh phí công đoàn đạt tỷ lệ 110% và Nghị quyết 9c đạt 100% so dự toán

Các cấp công đoàn tích cực thu tài chính công đoàn theo dự toán Tổng Liên đoàn giao, kết quả, thu kinh phí công đoàn được 110 tỷ 293 triệu đồng (đạt 110% dự toán), vượt 10% so với dự toán TLĐ giao. Trong đó, CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là 44 tỷ 350 triệu đồng, đạt tỷ lệ 110% (vượt 10% so với chỉ tiêu TLĐ giao); Nơi chưa thành lập CĐCS là 1 tỷ 550 triệu đồng đạt tỷ lệ  69,2%. Song song đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt việc điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9c, kết quả đã tiết giảm được 7,773 đồng, đạt tỷ lệ 100% so với dự toán Tổng Liên đoàn giao.

Đạt tỷ lệ 98,2% thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 160% CĐCS doanh nghiệp có ký kết thỏa ước lao động tập thể

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chấp hành CĐCS chủ động phối hợp, tham gia với chính quyền, chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động đúng qui định. Kết quả, có 1.518/1.546 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ, đạt 98,2%. ( Hội nghị CBCCVC là 1.318/1.318 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%, so với chỉ tiêu TLĐ giao vượt 131%; Hội nghị NLĐ (doanh nghiệp có CĐCS từ 10 lao động trở lên) có 200/228 đơn vị, đạt tỷ lệ 87,7%). Riêng DN khu vực nhà nước có 21/21 đơn vị đạt tỷ lệ 100%, đối với DN khu vực ngoài nhà nước có 179/207 đạt 86,4%.

Bên cạnh đó, năm 2019 có 187 CĐCS doanh nghiệp đã thương lượng, ký kết TƯLĐTT (doanh nghiệp khu vực nhà nước có 21/21 đạt 100%; doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có 166/223 đạt 74,4%). Đặc biệt, có 24 CĐCS doanh nghiệp có thương lượng, ký kết TƯLĐTT lần đầu, vượt 160% so với chỉ tiêu TLĐ giao; có 131/187 bản TƯLĐTT được đánh giá đạt loại B, chiếm tỉ lệ 70%; 244/244 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bầu được thành viên đối thoại và thành lập tổ đối thoại, đạt tỷ lệ 100%; 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được đối thoại đột xuất khi có vấn đề phát sinh,…

Thành lập Ban NC CĐCS DN khu vực ngoài Nhà nước đạt tỷ lệ 122% so chỉ tiêu TLĐ giao

Thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã rà soát thống kê các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có từ 10 nữ đoàn viên đang sinh hoạt, tiến hành hướng dẫn thành lập, hoàn thiện về cơ cấu ban nữ công quần chúng ở những đơn vị mới thành lập cũng như nâng chất hoạt động ở những đơn vị đã thành lập. Kết quả, toàn tỉnh đã thành lập 38/31 Ban Nữ công quần chúng trong CĐCS khu vực ngoài Nhà nước theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đạt tỷ lệ 122% so với chỉ tiêu TLĐ giao. Đến nay, toàn tỉnh có 01 Ban nữ công nghiệp vụ, 14 Ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở, 962 Ban nữ công quần chúng thành lập ở CĐCS với 2.964 ủy viên.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) đạt 100% chỉ tiêu TLĐ giao

Theo đó, toàn tỉnh đã có 1.548/1.548 CĐCS đều có tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, phát động các phong trào thi đua rộng khắp trong lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng trong dịp Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đạt tỷ lệ 100% so chỉ tiêu TLĐ giao. Riêng phong trào thi đua có 121 CĐCS trực thuộc tỉnh, 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đăng ký thi đua và hoàn thành 856 công trình sản phẩm, phần việc với tổng giá trị trên 8.337,638 tỷ đồng (giá trị làm lợi hàng năm trên 73 tỷ đồng), 50 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng và 1.670 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi trên 02 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tháng công nhân năm 2019, thực hiện chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”, đã có 1.548/1.548 CĐCS ( đạt tỷ lệ 100%) đã thực hiện các hoạt động chăm lo thiết thực cùng nhiều hình thức đa dạng, kết quả đã có 21.103 đoàn viên thụ hưởng các lợi ích với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng.

Tuyết Như