Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

ĐẠI HỘI CĐCS TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

08:29 26/06/2020

Sáng ngày 26/6/2020, Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm kiểm soát bệnh tật An Giang tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật (lâm thời) trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và Bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Hồ Văn Thông Em, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế An Giang; Đồng chí Phạm Thanh Tâm, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật An Giang và 50 đại biểu tham dự.

Đồng chí Hồ Văn Thông Em tặng hoa Ban Chấp hành

CĐCS Trung tâm kiểm soát bệnh tật An Giang Khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2023

Trong thời gian vừa qua, Ban chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở đã tập trung tăng cường công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến đời sống của đoàn viên, người lao động; phối hợp Ban Giám đốc đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách của đơn vị về ưu đãi nghề, tăng tiền lương, công tác phí và các chế độ khác đều thực hiện một cách dân chủ, công khai cho toàn thể công nhân, viên chức, người lao động biết.

Tại Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới. Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”, Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Uy tái đắc cử Chủ tịch công đoàn cơ sở.

 

Minh Trí - CĐN Y Tế