Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TBS An Giang, Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2023

03:34 23/10/2020

Chiều ngày, 22- 10- 2020, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần TBS An Giang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2023, nhằm tổng kết hoạt động CĐCS năm 2018, 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020- 2023.

Ban chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần TBS An Giang nhiệm kỳ 2020- 2023 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành 2020- 2023 gồm 15 ủy viên, thời gian đầu là 9 ủy viên (khuyết 6 ủy viên); bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ông Nguyễn Sơn Luân tái đắc cử Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần TBS An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Nhiệm kỳ 2020- 2023, CĐCS Công ty Cổ phần TBS An Giang hướng đến mục tiêu đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, động viên toàn thể đoàn viên và người lao động không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng CĐCS đạt vững mạnh hàng năm; trên 90% tổ công đoàn đạt vững mạnh; kết nạp 100% công nhân viên đủ điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn; giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Chi  bộ xem xét kết nạp Đảng; xây dựng Công ty đạt chuẩn danh hiệu văn hóa hàng năm; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đoàn viên và người lao động…

Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kịp thời cho đoàn viên thông suốt và quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tin, ảnh: Thanh Hùng