Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

CĐCS Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc: họp mặt đoàn viên, người lao động

04:30 20/12/2018

Ngày 17/12, BCH. CĐCS Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức họp mặt đoàn viên, người lao động nhằm ôn lại kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018).
 

Tại buổi họp mặt đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nga, Chủ tịch CĐCS đã ôn lại lịch sử và ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời cho rằng, đây là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyển thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, mỗi quân nhân; yêu chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 

Riêng đối với đoàn viên, người lao động CĐCS Tòa án thành phố luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam với tinh thần cách mạng tiến công cùng với nhân dân thành phố Châu Đốc ra sức xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Kiều Nga