Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

CĐCS Sở Tư pháp: phối hợp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật cơ quan

01:31 27/12/2018

Ngày 25/12, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp phối hợp Ban Giám đốc tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tại cơ quan.

 

Trong buổi sinh hoạt Ngày pháp luật, các cán bộ, đoàn viên, người lao động đã nghe báo cáo viên triển khai tuyên truyền phòng, chống các hoạt động tín dụng đen. Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động củng cố kiến thức pháp luật cho bản thân và vận động, tuyên truyền lại cho người thân các quy định về quyền lợi hợp pháp, nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, hạn chế tình trạng được lợi trước mắt mà ảnh hưởng lâu dài đến việc làm, cuộc sống, đặc biệt góp phần cảnh giác, phòng chống các hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền được quy định trong quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, được sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, người lao động tại đơn vị./.

Bích Ngọc