Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Sôi nổi Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tri Tôn năm 2021

10:32 05/04/2021

       Ngày 2/4, LĐLĐ huyện Tri Tôn phối hợp Phòng nội vụ huyện tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tri Tôn năm 2021. Có 15 đội (Mỗi đội từ 5 đến 7 thành viên) đến từ công đoàn cơ sở 15 xã thị trấn tham gia.

       Tham gia hội thi, mỗi đội phải trải qua 03 phần thi gồm: Thi viết “Sáng kiến hiến kế”, Tự giới thiệu về đơn vị và kết quả thực hiện cải cách hành chính ở địa phương, Hiểu ý đồng đội và Phần thi tiểu phẩm.

       Riêng tại phần thi Tiểu phẩm các đội đã tái hiện lại những tình huống thực tế đã xảy ra ở địa phương liên quan đến giải quyết thủ thục hành chính bộ phận một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử, trả kết quả qua bưu điện; Mô hình ngày không viết, ngày không hẹn; Thái độ, tác phong của cán bộ công chức phụ trách bộ phận tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính…

        Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của công đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện. Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền đến công đoàn viên, cán bộ, công chức, doanh nghiệp biết được lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

        Sau 01 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả Ban tổ chức đã trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 03 Giải Khuyến khích và giải thưởng bài viết “sáng kiến, hiến kế” hay nhất; Trong đó, CĐCS xã Lê Trì đã xuất sắc giành Giải Nhất hội thi./.

Phần thi tiểu phẩm tại hội thi

Lãnh đạo Sở Nội vụ và UBND huyện dự trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn Nguyễn Thành Tâm trao Giải tại hội thi

Châu Phong (Tri Tôn)