Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Ngày đầu tiên chương trình làm việc với 10 khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh năm 2021

04:51 01/03/2021

Chiều ngày 01/03, LĐLĐ tỉnh tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Khối thi đua số 01 trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi làm việc cùng các Phó Chủ tịch, UVTV LĐLĐ tỉnh, UVBCH - Phó các ban chuyên môn thuộc LĐLĐ tỉnh và Ban Chấp hành CĐCS Khối thi đua số 01 tham dự.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã nghe báo cáo tình hình hoạt động; tình hình đoàn viên, CNVLĐ trong tình hình mới của các CĐCS khối thi đua số 01. Đồng thời, lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các CĐCS, đặc biệt hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động theo hướng ngày càng thật sự thiết thực, hiệu quả hơn, làm sao để đoàn viên và người lao động thấy rõ vai trò của tổ chức Công đoàn là cần thiết, tin tưởng, gia nhập và gắn bó chặt chẽ với tổ chức Công đoàn. Song song đó, LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 cho các CĐCS và Khối thi đua.

Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm đến 10 khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Qua đó, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương đưa mọi hoạt động của công đoàn hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động gắn với chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Đặc biệt, mong muốn được nghe ý kiến đóng góp, phản ánh, đề xuất từ thực tiễn cơ sở. Qua đó  làm cơ sở để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng phù hợp với tình hình hoạt động của các cấp công đoàn cũng như nhu cầu của đoàn viên, CNVCLĐ; Giảm dần các hoạt động hình thức; Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Dự kiến: chương trình làm việc sẽ kết thúc đến ngày 09/3/2021./.

Ban TG