Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

LĐLĐ H. Chợ Mới tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

01:51 26/10/2018

Sáng ngày 24/10, tại Hội trường Trường Tiểu học “A” Thị trấn Chợ Mới, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật kết hợp tuyên tuyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2018 – 2023 cho trên 50 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

 

Ảnh: Quang cảnh buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kì 2018 - 2023. Cụ thể đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kì 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm kì này, các cấp công đoàn sẽ tập trung thực hiện ba khâu đột phá “Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tại Đại hội cũng đã thảo luận thông qua 9 nhóm chỉ tiêu, những nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kì tới.

Cũng tại hội nghị được nghe đồng chí Lê Minh Uy – Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục truyền thông sức khỏe tỉnh An Giang báo cáo chuyên đề: “Phòng chống tác hại của thuốc lá”; đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Chuyên viên Sở LĐTBXH tỉnh An Giang báo cáo chuyên đề: “Cha mẹ nuôi dạy con tốt” và đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang báo cáo chuyên đề: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông qua, Hội nghị đã giúp cho cán bộ chủ chốt ở công đoàn cơ sở trực thuộc huyện nắm bắt kịp thời nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Nguyễn Thanh Liêm