Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

LĐLĐ An Giang báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

10:40 03/10/2018

Sáng ngày 03/10, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam (CĐVN) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đ/c Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và 150 đại biểu là trưởng phó các Ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tại Hội nghị, đ/c Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức từ ngày 24 - 26/9/2108 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 946 đại biểu chính thức đại diện cho hàng triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, lực lượng cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Đại hội xác định nhất quán mục tiêu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, phát huy vai trò của CNVCLĐ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh”.

 

Ảnh: Đoàn đại biểu của LĐLĐ tỉnh An Giang  tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Theo đó, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tại Đại hội đã thảo luận, thông qua 9 nhóm chỉ tiêu, những nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương để định hướng và tạo động lực cho phong trào CNVCLĐ, đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trong thời gian tới.

Minh Thành