Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

LĐLĐ tỉnh: kết nối trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

02:35 07/12/2018

Sáng 6.12, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ 10 huyện, thành, thành phố trực thuộc (trừ LĐLĐ thành phố Long Xuyên) tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ảnh. Đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Toàn tỉnh, có 11 điểm cầu được kết nối trực tuyến, trong đó 10 điểm cầu cấp huyện với 192 đồng chí là lãnh đạo LĐLĐ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và cán bộ Công đoàn chuyên trách cấp huyện tham dự (trừ LĐLĐ thành phố Long Xuyên); riêng điểm cầu tỉnh có trên 180 đồng chí gồm lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và cán bộ công đoàn chuyên trách LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị: Long Xuyên, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh và Chủ tịch (Phó chủ tịch) các CĐCS trực thuộc tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu, quán triệt các chuyên đề: Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới. Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hải, Ngọ Duy Hiểu triển khai.

Ảnh. Đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đặc biệt, tại hội nghị các đại biểu còn lắng nghe việc quán triệt tinh thần học tập Nghị quyết lần này của Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường với các nội dung sau: cán bộ CĐ các cấp cần tập trung chú ý lắng nghe, ghi chép, quán triệt các nội dung của Nghị quyết; từ những vị trí công tác của mình, có những suy nghĩ về những phần nghị quyết để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; viết thu hoạch để nhìn nhận nhiệm vụ của mình. Riêng các đồng chí lãnh đạo cần chỉ đạo quán triệt học tập nghiêm túc, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện.

Sau hội nghị, cán bộ tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”, Đại hội thể hiện tinh thần đổi mới toàn diện, đổi mới không chỉ thể hiện trong nội dung các văn kiện trình Đại hội, mà đổi mới ngay từ việc xây dựng nội dung, chương trình và cách thức tiến hành Đại hội, mà đổi mới ngay từ việc xây dựng nội dung, chương trình và cách thức tiến hành Đại hội, tài liệu Đại hội và quan điểm phục vụ đại biểu Đại hội; việc tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết, để mỗi đại biểu dự Đại hội cảm nhận được không khí, tinh thần yêu cầu đổi ới của nhiệm kỳ tới ngay từ khi tiếp cận nội dung và đặt chân đến Đại hội.

Cẩm Tú