Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 05 năm nhìn lại

06:28 08/07/2020

Ngày 08/7, Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (TDĐKXDĐSVH) tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 - 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị, thành phố và gần 170 đại biểu đại diện Ban Vận động Xây dựng đời sống văn hóa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh và một số xã, phường, thị trấn tham dự.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện 05 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh giai đoạn 2015 - 2019. Trong đó, phải phải kể đến là phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. 05 năm đã có trên 900 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh) đăng ký danh hiệu văn hóa, đạt tỉ lệ trên 95%; qua đó có 855 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hằng năm, có 32 cơ quan, 41 đơn vị, 52 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 05 năm liền.

Với kết quả đó, có thể nói 05 năm qua phong trào đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể như:

Một là, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các ngành, các lĩnh vực đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với hàng ngàn  sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thông qua các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, hợp lý hoá sản xuất, thực hành tiết kiệm; thi đua nâng cao y đức, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… thi đua “Cải cách hành chính”, thi đua “Xây dựng nông thôn mới”… từ đó góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hai là, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ theo tinh thần Nghị định số 07/CP và 71/CP của Thủ tướng Chính phủ, thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCC (đạt 100%), Hội nghị người lao động (đạt trên 70%). Tại đây, đã phát huy tốt tinh thần dân chủ của cán bộ, CNVCLĐ, nhất là trong việc đóng góp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giải quyết vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, các chế độ học tập, tham quan nghỉ mát của cán bộ, CNVCLĐ...

Ba là, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức, tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở của cán bộ, CNVCLĐ theo hướng ngày càng hoàn thiện, văn minh, lịch sự, hướng đến mục tiêu phục vụ là chính… Điển hình: các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng không ngừng rèn luyện ngôn phong, tác phong, phong cách và thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngày càng văn minh, lịch sự, đạt năng suất, chất lượng cao. Kho bạc Nhà nước thực hiện 09 tiêu thức văn minh công sở, văn hóa nghề kho bạc, hòa nhã, lịch sử với đồng nghiệp; tác phong làm việc của cán bộ công chức luôn lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ. Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông vận tải tỉnh rèn luyện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức theo nguyên tắc “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ…

Bốn là, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của CB, CNVCLĐ. Thông qua đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để BCH CĐCS tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ mát cho CB, CNVCLĐ, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho CB,CNVCLĐ; từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống của từng cán bộ, CNVCLĐ và toàn xã hội; tạo ra môi trường văn hoá công sở trong sạch, lành mạnh. Trong đó, phải kể đến là Công ty Cp Điện nước An Giang, Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang đã luôn thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của người lao động bằng những việc làm thiết thực như: tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, chương trình văn nghệ kết hợp tham quan, nghỉ mát; hỗ trợ nhà ở, chăm lo hiếu hỉ và tổ chức hùn vốn hỗ trợ khó khăn cho CNV, NLĐ.

Năm là, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, CNVCLĐ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Cụ thể, rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thành lập Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Xã hội Công đoàn, Quỹ Vì người nghèo để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền mỗi năm hàng chục tỷ đồng, như: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn Sao Mai, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, Công ty CP Điện nước và một số ngân hàng.

Đặc biệt, thông qua việc xây dựng danh hiệu văn hóa, CB, CNVCLĐ nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các chính sách pháp luật mới của Nhà nước, đồng thời tích cực hưởng ứng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… từ đó góp phần hạn chế các vụ việc tiêu cực xảy ra trong các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, để việc xây dựng danh hiệu văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, mang ý nghĩa thiết thực, thiết nghỉ rất cần sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt được sự đồng thuận hưởng ứng cao của cán bộ, CNVCLĐ để tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2015 - 2019.

Cẩm Tú