Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

CB, CC huyện Tịnh Biên: dự tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính Nhà nước”

02:01 30/10/2019

Sáng ngày 29/10, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tịnh Biên tổ chức tập huấn “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính Nhà nước” cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

 

Các cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp ngành huyện và cán bộ 14 xã, thị trấn được hướng dẫn, thực hành các nội dung về: Phần mềm Văn phòng điện tử; hộp thư điện tử tỉnh An Giang; hoạt động an toàn thông tin; phương thức cài đặt phần mềm hệ thống, khôi phục dữ liệu v.v.

 

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý, chỉ đạo và điều hành văn bản cũng như các kiến thức về bảo mật, an toàn thông tin khi sử dụng máy vi tính và làm việc trên môi trường mạng. Đồng thời trang bị những kiến thức căn bản cài đặt hệ điều hành Windown và một số phần mềm thông dụng phục vụ văn phòng, hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh trong tương lai.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)