Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

LĐLĐ tỉnh An Giang: phát động Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển và Công đoàn An Giang”

01:48 09/04/2019

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển và Công đoàn An Giang”. Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc thi là đoàn viên, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ tìm hiểu trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết tự luận (dưới 1.200 từ) xoay quanh các chủ đề tìm hiểu: lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn An Giang; Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân Việt Nam; Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam (theo nội dung Nghị quyết 20, Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”). Đại hội Công đoàn Việt Nam, Công đoàn An Giang qua các thời kỳ; phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang; các chương trình hành động của Đại hội và giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam. Cống hiến ý tưởng cho hoạt động Công đoàn. Những kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động Công đoàn.

Bài dự thi được gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (số 01 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang); thời hạn cuối nhận bài vào ngày 31/6/2019. Ban Tổ chức sẽ chấm chọn 06 Giải tập thể, 28 Giải cá nhân và một số giải phụ với tổng trị giá gần 20 triệu đồng; thời gian trao giải dự kiến dịp mittinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Đây là lần thứ 2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát động Cuộc thi tìm hiểu về tổ chức Công đoàn Việt Nam (lần thứ I nhân kỷ niệm 80 năm Công đoàn Việt Nam) với mong muốn tuyên truyền nâng cao hiểu biết, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ nhận thức rõ vai trò, vị trí to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong từng thời kỳ lịch sử, từ đó tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tìm ra những nhân tố tích cực có cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh…/.

Cẩm Tú