Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ GIỚI

Đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 trong các cấp công đoàn tỉnh An Giang

08:43 15/04/2020

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em; tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình, công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho con đoàn viên, CNVCLĐ.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, CNVCLĐ. Cụ thể:

Đối với công tác bình đẳng giới thì đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019; hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020; tổng kết và khen thưởng 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp phát hiện, đề xuất, giới thiệu cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy các cấp trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn; tạo điều kiện cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ được tiếp cận các nguồn vốn vay tín chấp lãi suất thấp...

Đối với công tác dân số, gia đình và trẻ em thì tập trung tuyên truyền chính sách Dân số-KHHGĐ, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình và trong chăm sóc, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng tổ chức công đoàn không có đoàn viên gây bạo lực gia đình; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tham gia thương lượng, đưa vào nội dung TƯLĐTT tại doanh nghiệp quy định về hỗ trợ người lao động có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo; truyền thông, quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); phối hợp chuyên môn, vận động tài trợ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho con đoàn viên, CNVCLĐ….

Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới và kỹ năng làm cha mẹ, tổ chức Đêm hội trăng rằm, tổ chức mô hình “Sức khỏe của bạn”, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ–BCH, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, phát vay Quỹ “Vì nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn” và Quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm”, xét tặng học bổng Tôn Đức Thắng, quà “Tiếp bước đến trường” và đề nghị xét Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang./.

Nữ CNLĐ Công ty TNHH Oriental Garment An Giang dự nghe truyền thông

về chính sách Dân số - KHHGĐ tại mô hình “Sức khỏe của bạn”

Ban Nữ công