Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Cán bộ công đoàn An Giang: tham gia hội nghị trực tuyến thu kinh phí công đoàn qua tài khoản mở tại Agribank

03:40 16/10/2020

Sáng ngày 16/10, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thu kinh phí Công đoàn (CĐ) khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản CĐ Việt Nam mở tại Agribank.

 

Tham gia tại điểm cầu An Giang (hội trường Agribank An Giang), có đồng chí Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ Ngành, CĐ Khu công nghiệp, kế toán tài chính cấp 2, 3; về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN chi nhánh An Giang có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Ngân hàng và một số cán bộ nghiệp vụ.

Hội nghị đã tiếp thu các nội dung: kết quả thực hiện thí điểm thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, trên cơ sở kết quả đạt được các đồng chí tham dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hướng dẫn thu KPCĐ qua tài khoản Công đoàn Việt Nam tại Agribank; tiếp thu phần mềm thu KPCĐ về cách thức nộp, theo dõi, báo cáo do Agribank Việt Nam triển khai. Thông qua các nội dung trên, các đồng chí tham dự tham gia thảo luận nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn kể cả phần mềm.

Nguồn kinh phí CĐ 2% do cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng cho tổ chức CĐ theo Luật CĐ năm 2012 và Nghị định 191/NĐ-CP năm 2013. Trong những năm qua, nguồn thu kinh phí CĐ 2% là nguồn thu chủ yếu của tổ chức CĐ, đã góp phần chăm lo tốt cho đoàn viên và người lao động cũng như đảm bảo cho tổ chức CĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức CĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức được Đảng và Nhà nước giao phó./.

Võ Lầu Duy Nhật