Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Sơ kết công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Sở Lao động TB và Xã hội năm 2020

04:55 06/04/2021

Sáng ngày 6/4/2021, LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở Lao động TB và XH tỉnh tổ chức sơ kết công tác phối hợp giữa hai ngành năm 2020 và ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 – 2023. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thiện Phú, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Châu Văn Ly, TUV, Giám đốc Sở LĐTB và XH tỉnh. Tham dự hội nghị với hơn 40 đại biểu là các đồng chí PCT, UV BTV, khối trưởng khối thi đua và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cấp huyện thuộc 2 ngành.

         Đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2020, hai ngành đã có nhiều hoạt động phối hợp thiết thực góp phần tích cực nâng cao công tác chăm lo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hai ngành phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền về pháp luật Lao động và Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Luật ATVSLĐ... thu hút trên 2.012 CNLĐ tại doanh nghiệp và tổ tự quản nhà trọ công nhân; hai ngành cùng Sở Y Tế, các ngành liên quan nắm tình hình lao động, việc làm, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (qua làm việc trực tiếp và nắm thông tin qua báo cáo) trên 25 doanh nghiệp, qua đó yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động đúng theo hướng dẫn của Ngành Y tế; phối hợp trong việc nâng cao chất lượng bản Thỏa ước lao động tập thể hướng dẫn cơ sở với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật quy định; đặc biệt hai ngành đã phối hợp tốt trong việc giải quyết 01 vụ ngừng việc tập thể, tập trung đông người tại công ty Thủy sản P&H trên địa bàn phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, qua đó đã kịp thời đề nghị Ban giám đốc công ty giải quyết những ý kiến, nguyện vọng của người lao động, không để tình trạng ngừng việc kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương…

Từ những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, tồn tại trong công tác phối hợp, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để hai ngành khắc phục khó khăn và thực hiện tốt những nội dung phối hợp trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, hai ngành đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 -2023, với 7 nhiệm vụ trọng tâm sẽ được phối hợp thực hiện, gồm: tham gia góp ý xây dựng pháp luật, hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn; Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật; công tác quan hệ lao động và tiền lương; công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác bình đẳng giới và quyền trẻ em; công tác giáo dục nghề nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật.

          Dịp này, lãnh đạo hai ngành đã khen thưởng, ghi nhận sự đóng góp tích cực của 04 tập thể và 04 cá nhân trong công tác phối hợp hai ngành năm 2020.

      Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác phối hợp hai ngành năm 2020

        Lãnh đạo hai ngành ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2023

Giám đốc Sở LĐTB và Xã hội tỉnh Châu Văn Ly khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong công tác phối hợp năm 2020

Tuyết Như