Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CHĂM LO BẢO VỆ

Các cấp công đoàn ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt

04:55 14/11/2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh hướng về miền Trung đang chịu ảnh hưởng bão lụt, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tự nguyện đóng góp theo điều kiện. Đến nay, Liên đoàn Lao động TX. Tân Châu đã quyên góp được 129,6 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân và 12 công đoàn cơ sở trực thuộc đóng góp hơn 46 triệu đồng. Công đoàn ngành giáo dục đã vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động ủng hộ được 438 triệu đồng, đã chuyển đến công đoàn giáo dục 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế và công đoàn giáo dục Việt Nam. Cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành y tế đã đóng góp được 387 triệu đồng…

          Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tùy điều kiện và lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp, mọi nguồn ủng hộ tập trung về UBMTTQVN tỉnh; cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tự nguyện đóng góp 1 ngày lương được gần 9 triệu đồng.

Đoàn viên công đoàn ngành giáo dục đóng góp ủng hộ miền Trung.

Mỹ Hạnh (Báo AG)