Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020                    Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết                    Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Phát huy vai trò công đoàn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

01:28 19/12/2019

Âm mưu “diễn biến hòa bình” là sự thực, là thực tế, đã và đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên mọi lĩnh vực, len lỏi vào từng đối tượng trong đời sống xã hội nước ta. Và trong thời đại công nghệ bùng nổ thông tin như hiện nay, thì các thế lực thù địch lại càng manh động, xuyên tạc các quan điểm sai trái, những thông tin xấu, độc hại, vu cáo chống phá Việt Nam hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ cao. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả đã quyết liệt đấu tranh, bày trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về Hiệp định CPTPP và tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 cho cán bộ công đoàn

Hệ thống Công đoàn An Giang hiện có 1.548 CĐCS, trong năm 2019, đã có 100% CĐCS phối hợp chuyên môn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam… với 1.670 cuộc cho gần 96.824 đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về cơ hội và thách thức của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập CPTPP; Cách mạng công nghiệp 4.0, thu hút 1.290 cán bộ công đoàn các cấp tham dự tại 10 điểm cầu; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”; Cuộc thi “Tìm hiểu quê hương, con người An Giang”…

Mặt khác, các cấp công đoàn đồng loạt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)  với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền, học tập, sinh hoạt chuyên đề, hội thi kể chuyện tấm gương Bác, hội nghị biểu dương gương điển hình học tập theo Bác… thu hút trên 35.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đặc biệt, tuyên truyền trong xu thế công nghệ 4.0, Công đoàn tỉnh đã thành lập Trang Fanpage Công đoàn An Giang (gọi tắt là Facebook) kịp thời cập nhật, tuyên truyền nhanh những thông tin sự kiện của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh An Giang; các thông tin chế độ chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước. Đây là kênh thông tin hai chiều trên không gian mạng xã hội có thể nắm bắt, phát hiện kịp thời những thông tin sai lệch, xuyên tạc, lôi kéo lực lượng đoàn viên, nhất là đoàn viên công nhân lao động tại các Khu công nghiệp trong tỉnh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền mà tổ chức Công đoàn thực hiện, có thể nói đã góp phần tích cực, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tạo nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc trong lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ hiểu đúng, nhìn rõ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để mạnh dạn phản bác. Hướng tới, tiếp tục phát huy vai trò công đoàn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là công nhân ở các Cụm, Khu công nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về Đảng, về tổ chức Công đoàn; bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị với trách nhiệm và năng lực, trình độ, kỹ năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận cho cán bộ công đoàn. Nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trước những diễn biến phức tạp; đặc biệt chú trọng đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào công nhân lao động…

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nòng cốt nắm bắt thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tăng cường thông tin tích cực về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Xây dựng lực lượng nòng cốt của công đoàn; củng cố, nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn các cấp để tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, viết, nói, làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đăng bài trên báo, tạp chí, internet, phát biểu tọa đàm, hội thảo… của cán bộ đảng viên, đoàn viên công chức, viên chức trong các cơ quan công đoàn. Chủ động nhận diện, đấu tranh bài bản, khoa học, xác đáng, thuyết phục, hiệu quả trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động…

Tuyết Như