Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Tòa án nhân dân tỉnh: Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

03:35 13/02/2020

Chiều ngày 12/02, Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí La Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Chánh án Tòa án tỉnh An Giang và đồng chí Lý Ngọc Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh án Tòa án tỉnh cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động tại đơn vị.

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn cơ sở Tòa án; các báo cáo công khai tài chính… Ngoài ra,  hội nghị còn được các đại biểu còn nhìn nhận lại những khó khăn vướng mắc trong năm cũ, qua đó đóng góp với tinh thần dân chủ, cởi mở và đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí La Hồng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp xác đáng của các đại biểu; nhất là đối với các đề xuất, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, người lao động giữ vững thành quả đã đạt được, tập trung 14 giải pháp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Bên cạnh đó, các Thẩm phán thư ký, người lao động trực thuộc phải giữ vững đoàn kết nội bộ, ra sức rèn luyện tư tưởng phẩm chất đạo đức và trao dồi chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua với quyết tâm đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tăng cường công tác hòa giải xét xử nhanh những vụ án điểm quan trọng khiến dư luận quan tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí cho rằng, với những kết quả đạt được như trên đã thể hiện rõ được vai trò của Ban chấp hành công đoàn trong việc tổ chức, tham mưu, phối hợp, hướng dẫn cùng với đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hướng tới cần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn hơn nữa trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động tại đơn vị, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua số 02 trong năm 2019 vừa qua.

 

 

 

Phần cuối Hội nghị, đồng chí Lý Ngọc Sơn đã phát động phong trào thi đua trong năm 2020 và tiến hành ký kết giao ước thi đua với thủ trưởng đơn vị với quyết tâm thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã được Hội nghị cán bộ công chức thông qua.

 

Đoàn chủ tịch đã lãnh đạo Hội nghị tiến hành thủ tục bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỷ 2020 - 2021 gồm ba đồng chí: Trần Minh Hải - Phó Chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng - Chánh văn phòng và đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Thư ký Phòng kiểm tra nghiệp vụ. Cả ba đồng chí được Hội nghị tin tưởng, tín nhiệm với số phiếu tương đối cao.

 

 

Kim Nhuần