Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

CĐ ngành Y tế tỉnh: vận động gần 1.000 đơn vị máu trong mùa dịch Covid - 19

03:26 17/04/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kéo theo tình trạng thiếu máu cho điều trị ngày càng trầm trọng, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Với tinh thần đó, các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong và ngoài đơn vị nâng cao nhận thức và giá trị nhân văn cao cả của phong trào; hăng hái, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện góp phần cứu chữa, điều trị người bệnh cần truyền máu và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tỉnh.

Kết quả trong tháng 4/2020 đã vận động trên 500 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu. Qua xét nghiệm, khám sàng lọc người hiến máu đã tiếp nhận được 458 đơn vị máu. Tính từ đầu năm đến nay, công đoàn cơ sở CĐCS Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, CĐCS Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, CĐCS Bệnh viện Sản Nhi An Giang và CĐCS Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh đã tổ chức hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận được 949 đơn vị máu.

 

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Công đoàn ngành Y tế nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Y tế trong năm 2020./.

Minh Trí