Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGỌ DUY HIỂU: Đổi mới tổ chức phải thúc đẩy hiệu quả hoạt động công đoàn

02:14 24/12/2018

Việc nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức phải giúp cho tổ chức công đoàn năng động, linh hoạt, có sức hấp dẫn, thu hút đoàn viên, NLĐ; là tiền đề thuận lợi để thực hiện thương lượng tập thể và đối thoại cũng như giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động...

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung

Đó là thông tin được đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết ngày 20.12 tại Hội thảo "Mô hình tổ chức công đoàn gắn với quá trình thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả" được tổ chức ở TP.Cần Thơ.

Có hơn 30 cán bộ Công đoàn (CĐ) đại diện cho khoảng 20 CĐ các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất ở một số tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và ĐBSCL tham gia hội thảo. Ngoài ra, đại diện của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng đã đến tham dự.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung

Hội thảo là dịp các đại biểu, các chuyên gia trình bày, thảo luận các chuyên đề của mình cũng như đề xuất các giải pháp để giúp cho việc đối thoại giải quyết tranh chấp lao động một cách hợp lý, hiệu quả nhằm làm nổi bật lên vai trò của tổ chức công đoàn. Qua đó, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tập hợp đông đảo CNLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh: Việc đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động đang là mục tiêu được Tổng LĐLĐVN hết sức quan tâm trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng cần đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn. Hy vọng trong thời gian đến, các CĐ Khu Công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất trong cả nước sẽ tổ chức được nhiều hơn các cuộc đối thoại, xây dựng thỏa ước lao động tập thể để từng bước nâng cao phúc lợi và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Từ đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung

https://laodong.vn/cong-doan/doi-moi-to-chuc-phai-thuc-day-hieu-qua-hoat-dong-cong-doan-647751.ldo

Báo Lao động