Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Công tác xây dựng danh hiệu văn hóa - những vấn đề đặt ra

03:16 02/05/2019

Ngày 26/4, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (TDĐKXDĐSVH) tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2018. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Nguyễn Khánh Hiệp chủ trì hội nghị, cùng dự có Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phong trào Phan Thị Diễm và gần 170 đại biểu đại diện Ban Vận động Xây dựng đời sống văn hóa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh.

Ảnh. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Phan Thị Diễm trao Bằng đạt chuẩn văn hóa năm 2018 cho các cơ quan

Hội nghị đã đánh giá việc thực hiện Phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018 của Ban Vận động Xây dựng đời sống văn hóa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể, trong năm đã có 45 cơ quan, 70 đơn vị, 63 doanh nghiệp đăng ký danh hiệu văn hóa, đạt tỉ lệ 93.22% (năm 2017, tỉ lệ 93,94%). Cuối năm, có 44 cơ quan, 69 đơn vị, 62 doanh nghiệp gởi bảng chấm điểm và báo cáo thuyết minh, đạt tỉ lệ 98,31% (so tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký). Thông qua việc triển khai các tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đã hưởng ứng tích cực, thể hiện rõ nhất là việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, hợp lý hoá sản xuất, thực hành tiết kiệm; thi đua nâng cao y đức, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Riêng phong trào thi đua “cải cách hành chính” tại các sở, ngành cũng luôn đổi mới theo hướng tinh gọn, nhanh chóng, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân …; thi đua “Xây dựng nông thôn mới” của các ngành đoàn thể và đơn vị có liên quan ngày càng đi vào thực chất hơn góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, tiến bộ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn thực hiện tốt quy chế dân chủ theo tinh thần Nghị định số 07/CP và 71/CP của Thủ tướng Chính phủ thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCC (đạt 100%), Hội nghị người lao động (đạt trên 70%). Hội nghị đã phát huy tốt tinh thần dân chủ của cán bộ, CNVCLĐ trong việc đóng góp vào những nhiệm vụ, chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời bổ sung, xây dựng các quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp, đặc biệt qua đó chủ sử dụng lao động quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, các chế độ học tập, tham quan nghỉ mát của cán bộ, CNVCLĐ...

Cán bộ, CNVCLĐ thực hiện tốt các quy định về đạo đức, lối sống, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; ý thức, tác phong làm việc khoa học, hợp lý hơn; giờ giấc làm việc ngày càng nghiêm túc; kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở của cán bộ, CNVCLĐ luôn tiến bộ ngày càng hoàn thiện, văn minh, lịch sự hướng đến mục tiêu phục vụ là chính… Điển hình như: các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm tỉnh và một số bệnh viện…

Song song đó, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của CB, CNVCLĐ ngày càng được quan tâm. Hầu hết, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực tạo điều kiện thuận lợi để BCH CĐCS tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ mát cho CB, CNVCLĐ… Riêng đối với Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân, Hội thao CNVCLĐ tỉnh, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh, Liên hoan Tiếng hát CNLĐ tỉnh… trung bình mỗi năm thu hút gần 5.000 lượt CNVCLĐ tham gia và cổ vũ. Từ đó, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho CB,CNVCLĐ; từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống vào đời sống của từng cán bộ, CNVCLĐ và toàn xã hội; tạo ra môi trường văn hoá công sở trong sạch, lành mạnh. Ngoài ra, cán bộ, CNVCLĐ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện thông qua việc tự nguyện đóng góp các loại Quỹ xã hội như: Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Xã hội Công đoàn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… với số tiền mỗi năm hàng chục tỷ đồng; tham gia tình nguyện hiến máu, trung bình mỗi năm hàng ngàn đơn vị máu.

Ảnh. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Nguyễn Khánh Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đặc biệt, thông qua việc xây dựng danh hiệu văn hóa CB, CNVCLĐ nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các chính sách pháp luật mới của Đảng, đồng thời tích cực hưởng ứng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… từ đó góp phần hạn chế các vụ việc tiêu cực xảy ra trong các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động xây dựng công sở văn hoá còn gặp một số khó khăn, nguyên nhân chủ yếu:

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc triển khai xây dựng công sở văn hóa, giao nhiệm vụ chính về công đoàn cơ sở, Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa chưa được củng cố, nhất là vai trò của Phó Ban vận động (do Chủ tịch CĐCS hết nhiệm kỳ); cán bộ hoạt động kiêm nhiệm nên việc triển khai các tiêu chí đến cán bộ, CNVCLĐ; việc đăng ký, báo cáo thuyết minh các tiêu chí xây dựng công sở văn hóa còn nhiều lúng túng, thời gian thực hiện rất chậm, nội dung chưa đảm bảo yêu cầu, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả phong trào.

Một số đơn vị, cơ quan có số lượng cán bộ, công chức ít, trụ sở nhỏ tạm, thiếu cảnh quan môi trường…nên đơn vị thiếu quan tâm đến việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng phong trào cũng như việc rèn luyện CB, CNVCLĐ thực hiện tốt môi trường văn hóa công sở.

Để việc xây dựng danh hiệu văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, mang ý nghĩa thiết thực đều cần sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt được sự đồng thuận hưởng ứng cao của cán bộ, CNVCLĐ.

Các cơ quan, đơn vị, phải thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của Ban Vận động Xây dựng đời sống văn hóa, nhất là vai trò của các thành viên thường trực trong công tác tham mưu, đề xuất triển khai, tổ chức thực hiện. Đây là yếu tố quan trọng mang lại hiệu quả phong trào.

Hoạt động kiểm tra, giám sát thực tiễn tại cơ sở cần thực hiện thường xuyên, góp phần quan trọng trong đánh giá chất lượng phong trào cũng như tìm ra hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phong trào.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, nhiều phương tiện khác nhau nhằm đảm bảo phong trào đi vào chiều sâu; nâng cao ý thức, chuyển biến trong hành động của cán bộ, CNVCLĐ.

Phong trào nên lồng ghép và phối hợp với các cuộc vận động như: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước... để tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả, năm 2018 Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận 43 cơ quan, 66 đơn vị, 62 doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm 2018, tỉ lệ 97,71% so tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấm điểm, thuyết minh (Năm 2017, có 45 cơ quan, 65 đơn vị, 65 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỉ lệ 99.43 %).

Cẩm Tú